GABA – blokuje neuroprzekaźniki w celu poprawy zdrowia – 11 rzeczy, które powinieneś wiedzieć

GABA – blokuje neuroprzekaźniki w celu poprawy zdrowia – 11 rzeczy, które powinieneś wiedzieć
Rate this post

GABA jest akronimem kwasu gamma-aminomasłowego, który jest hamującym (relaksującym) neuroprzekaźnikiem zwykle wytwarzanym w mózgu w celu przeciwdziałania pobudzeniu. Dodatkowo, GABA wywołuje uspokajające działanie u większości osób i zwiększa naturalną produkcję serotoniny w organizmie. Kiedy mózg nie wytwarza wystarczającej ilości GABA, mogą pojawić się specyficzne objawy niedoboru. Podczas gdy niektóre są stosunkowo łagodne, inne mogą być poważniejsze -jak padaczka, lęk, bezsenność i depresja.

GABA – blokuje neuroprzekaźniki w celu poprawy zdrowia – 11 rzeczy, które powinieneś wiedziećCo to jest GABA?

GABA był badany przede wszystkim w ostatnich dziesięcioleciach. W 1883 r. naukowcy stworzyli po raz pierwszy naturalny suplement GABA (naturalny środek uspokajający), który pochodził z połączenia procesów metabolicznych drobnoustroju i rośliny. Przeskoczmy do roku 1950: naukowcy odkryli wtedy, że GABA jest czymś, co u człowiek rozwija się w mózgu, jako część centralnego układu nerwowego ssaków. Dzisiaj wiadomo, że GABA jest nie tylko drugim najbardziej rozpowszechnionym neuroprzekaźnikiem naszego mózgu, ale także najczęstszym inhibitorem. Ludzie kupują go bez recepty, aby lepiej radzić sobie ze niedomaganiem układu nerwowego i…  kulturystyką, ponieważ bezpośrednio reguluje napięcie mięśni. Chociaż obecnie dużo wiadomo na temat neuroprzekaźników, całość potencjału GABA pozostaje do ustalenia.

Podsumowanie: GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem, który został dopiero niedawno odkryty i zrozumiany przez badaczy.

Jak działa GABA?

GABA blokuje sygnały mózgowe (neurotransmisje), które powodują nadmierne pobudzenie, co skutkuje zrównoważeniem równowagi biochemicznej mózgu. Dr Alan Pressman twierdzi, że glutaminian powstaje, gdy glutamina wchodzi w interakcje z wystarczającą ilością witaminy B6. Gdy ten glutaminian jest również połączony z odpowiednią ilością witaminy B6, produkowany jest GABA. W zdrowym mózgu 40% neuroprzekaźników w organizmie to GABA, a glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym. Ponieważ ten pierwszy jest centralnym neurotransmiterem hamującym, neurobiologowie nazywają GABA „pedałem hamulca mózgu”, który uspokaja system nerwowy.

GABA i synapsy glutaminergiczne stanowią więcej niż 85% przekaźników synaptycznych w normalnym mózgu. W wielu synapsach wykorzystywany jest więcej niż jeden neuroprzekaźnik. Cały mózg przyjmuje unerwienie noradrenergiczne. W ostatnich latach naukowcy zauważyli, że osoby z dużą depresją, schizofrenią i innymi chorobami psychicznymi, mają za dużo glutaminianu w swoim systemie nerwowym. Farmakologiczne leki przeciwdepresyjne, które obniżały poziom glutaminianu w osoczu, wskazały na to, w jaki sposób musi zachodzić równowaga pomiędzy pobudzającymi i uspokajającymi neurotransmiterami.

Podsumowanie: GABA równoważy aktywność neurotransmiterów w mózgu poprzez hamowanie neurotransmisji, podczas gdy inne neuroprzekaźniki ją pobudzają.

Korzyści płynące z GABA

GABA jest stosowany głównie w leczeniu problemów związanych z mózgiem, chociaż badania naukowe pokazują, że pozytywnie wpływa również na inne dolegliwości, takie jak:

 • wysokie ciśnienie krwi
 • choroba lokomocyjna
 • zapalenie oskrzeli
 • napięcie
 • zły humor
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • ból
 • otyłość
 • brak napięcia mięśniowego

GABA został zarekomendowany przez pacjentów do leczenia wielu narządów i układów w organizmie, w tym dróg oddechowych, trzustki, żołądka, jąder, jajników, nerek, wątroby, płuc i oczu. Mechanizmy GABAergiczne można znaleźć w żołądku, jelitach, trzustce, jądrach, jajnikach, jajowodach, wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym i płucach. Przy tak dużej wszechstronności, nic dziwnego, że GABA może pomóc nie tylko w problemach związanych z mózgiem.

Podsumowanie: GABA jest stosowany w leczeniu stanów lękowych, depresji, bezsenności i innych problemów związanych z nerwami, a także w kulturystyce i próbach utraty wagi. Stwierdzono, że leczy również inne schorzenia. Badania naukowe nadal zagłębiają się w ten obszar tematyczny.

Korzyści płynące z GABAGABA i lęk

Osoba, której ciało nie wytwarza wystarczającej ilości GABA, doświadcza przynajmniej niektórych z następujących objawów:

 • pragnienie jedzenia lub picia słodkich rzeczy by się zrelaksować
 • napięte lub sztywne mięśnie
 • poczucie przytłoczenia
 • pobudzenie
 • ataki paniki
 • zmartwienie i strach
 • uczucie bycia rozkojarzonym
 • ogólny niepokój

Środki, których ludzie używają do zrelaksowania się – środki uspokajające, marihuana i alkohol – działają, ponieważ wszystkie one pobudzają wytwarzanie GABA w mózgu.

Podsumowanie: Kiedy ktoś cierpi na niedobór GABA, wykazuje do doświadczania różnych objawów lęku. Często występuje nadużywanie substancji GABAnergicznych, ponieważ różne środki pozwalają na skumulowanie odczucia zrelaksowania się.

GABA na sen

Ludzie, którzy nie śpią dobrze, zwykle nie mają wystarczającej ilości GABA w układzie nerwowym. W badaniu przeprowadzonym w 2008 roku, opublikowanym w czasopiśmie „Sleep”, wskazano na fakt, że osoby zmagające się z bezsennością, mają o 30% mniej GABA w swoich systemach nerwowych niż osoby, które dobrze sypiają, co tłumaczy, dlaczego depresja, lęk i bezsenność są zwykle doświadczane wspólnie.

Podsumowanie: Organizm potrzebuje odpowiedniego poziomu GABA, aby móc odpoczywać bez leków. Lęk, depresja i bezsenność często wynikają jednocześnie z zahamowania wytwarzania neurotransmiterów GABA w mózgu.

GABA i serotonina

Serotonina odgrywa bardzo specyficzną rolę w regulowaniu zarówno produkcji GABA, jak i glutaminianu, dzięki czemu jest niezbędna dla zdrowia mózgu i ogólnego dobrego samopoczucia. Oto przegląd z jednego badania:

„Neuroprzekaźnik serotoninowy (5-HT), szeroko rozpowszechniony w ośrodkowym układzie nerwowym (CNS), bierze udział w wielu różnych funkcjach fizjologicznych. W kilku regionach mózgu 5-HT jest uwalniany dyfuzyjnie przez transmisję objętościową i zachowuje się raczej jako neuromodulator niż jako "klasyczny" neuroprzekaźnik.

W OUN 5-HT (serotonina) wywiera bardzo złożoną kontrolę modulacyjną nad transmisją za pośrednictwem glutaminianu i GABA, obejmującą wiele podtypów receptorów 5-HT i dużą różnorodność efektów. Takie działanie staje się bardziej złożone dzięki temu, że 5-HT oddziałuje z wieloma innymi przekaźnikami nerwowymi, w tym dwoma innymi monoaminami, noradrenaliną i dopaminą, które również zachowują się jak neuromodulatory.

 W wielu przypadkach zastosowanie połączonych technik ujawniło szczegółowo mechanizm działania neuromodulacji przez 5-HT. Ponieważ nieprawidłowe funkcjonowanie modulacji za pośrednictwem 5-HT wiązało się z wieloma patologiami, wśród których pojawiają się schizofrenia, autyzm dziecięcy, deficyty poznawcze i motoryczne, migrena i nadużywanie leków, głębsza wiedza na temat typów receptorów 5-HT i działania ich mechanizmów, zapewnią przydatne strategie w terapii takich chorób.”

Jak przeczytacie poniżej, niedobór serotoniny ostatecznie prowadzi do szeregu dolegliwości, w tym depresji. Serotonina reguluje produkcję zarówno GABA, jak i glutaminianu, więc suplementacja GABA przy braku odpowiedniego poziomu serotoniny (lub zahamowania poziomu serotoniny) może prowadzić do stanów takich jak wymienione powyżej. Aby utrzymać lub zoptymalizować poziom serotoniny w organizmie, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

Poziom hamowania serotoniny u ludzie z nietolerancją na gluten, jest o wiele większy od tradycyjnej odpowiedzi immunologicznej na spożywanie produktów zawierających gluten. Z badania:

„Zbieżne i gromadzące się dowody sugerują, że odpowiedź immunologiczna na gluten jest często związana z objawami neurologicznymi i psychiatrycznymi, a wrażliwość na gluten (GS) stanowi wyjątkowy stan z potencjalnie odmiennym mechanizmem i odmiennymi objawami niż celiakia (CD).

Potrzebne są dalsze badania, aby pomóc w wyodrębnieniu CD z GS oraz by zrozumieć mechanizmy związanych z glutenem powikłań neurologicznych i psychiatrycznych. Te wpływy ośrodkowego układu nerwowego GS (wrażliwość na gluten) i CD (choroba Celiaka) nie są trywialne. Dlatego, biorąc pod uwagę niedostateczną diagnozę i potencjalne konsekwencje zdrowotne, sugeruje to potrzebę opracowania lepszych sposobów wykrywania i zapobiegania potencjalnym powikłaniom tych zaburzeń.”

Dowody naukowe zdecydowanie sugerują, że spożycie glutenu w tym przypadku ma poważny niekorzystny wpływ na ogólny stan zdrowia mózgu, uszkadza ośrodkowy układ nerwowy (CNS) i hamuje produkcję serotoniny – co ostatecznie zatrzymuje produkcję GABA i sprawia, że ​​suplementacja jest nieskuteczna. Możesz uzupełnić poziom serotoniny –  przynosi to wiele korzyści. Jednak eliminacja lub ograniczenie spożycia glutenu, ze względu na jego tendencję do wytwarzania prolaktyny antagonistycznej wobec serotoniny, jest kluczową częścią tego procesu. Kelly Brogan, M.D, pisze również, że gluten jest jednym z dwóch pokarmów, które „mogą sabotować zdrowie twojego mózgu”.

Podsumowanie: Zanim rozważysz uzupełnienie niedoboru GABA, uświadom sobie, że to serotonina kontroluje działanie GABA w ciele poprzez neuromodulację. W wielu badaniach stwierdzono, że gluten ma bezpośredni, negatywny wpływ na zdrowie mózgu i zdrowie psychiczne, nawet u osób bez choroby celiakii, a jedynie ze stwierdzoną nietolerancją na gluten.

GABA i serotoninaGABA i depresja

W badaniach naukowych stwierdzono, że poziomy GABA są niewielkie u depresyjnych uczestników. Jedynie poprzez połączenie leków przeciwdepresyjnych i suplementów GABA , udało się zmniejszyć depresję. Samo przyjmowanie suplementów GABA nie było wystarczające. To może (ale nie musi) korelować z brakiem produkcji serotoniny, jak opisywaliśmy powyżej. Wynik ten był prawdopodobnie spowodowany barierą krew-mózg, która nie pozwala na wejście GABA poza nią. W badaniu nie użyto B6, magnezu ani L-teaniny do zwiększenia zdolności organizmu do produkcji GABA. W innym badaniu opublikowanym w „Journal of Effective Disorders”, stwierdzono również, że GABA nie ma bezpośredniego wpływu na depresję.  Badanie to twierdzi:

„Osoby z depresją badano przed i po 15 i 35 dniach leczenia amitryptyliną (100 mg / dobę), imipraminą (100 mg / dobę) i fluoksetyną (20 mg / dobę). Odpowiedź GH na ostrą aktywację receptora GABAB nie różniła się między osobami z depresją a zdrową grupą kontrolną. Co więcej, przewlekłe leczenie przeciwdepresyjne nie zmieniało istotnie tej odpowiedzi, nawet gdy uzyskano wyraźny efekt terapeutyczny. Wyniki te nie potwierdzają hipotezy, że mechanizmy GABAergiczne są zaangażowane w patofizjologię depresji i mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych.”

Na koniec, badanie depresji przeprowadzone przez CNN wykazało, że suplementacja GABA nie była skuteczna w leczeniu depresji. CNN stwierdził, że suplementacja GABA nie stymuluje naturalnej produkcji tego neuroprzekaźnika w organizmie. Z raportu CNN:

„Stwierdzono związek pomiędzy naturalnie występującym GABA a depresją i lękiem. Chociaż leki na receptę, takie jak Depakote (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych) i benzodiazepiny (stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych) wpływają na poziomy GABA, istnieje bardzo niewiele dowodów na to, że komercyjne suplementy GABA wpływają na nastrój w ten sam sposób.”

Dane naukowe zdają się wskazywać, że GABA i depresja nie są zaangażowane w tę samą ścieżkę w mózgu. Podczas gdy suplementacja GABA może mieć wiele pozytywnych korzyści zdrowotnych (takich jak poprawa napięcia mięśniowego), przyjmowanie GABA samo w sobie nie wydaje się być skutecznym leczeniem objawów depresji.

Podsumowanie: Podobnie jak bezsenność i lęk, depresja wydaje się wynikać z niskiego poziomu neurotransmiterów GABA w mózgu. Same suplementy GABA nie wydają się jednak być efektywne w leczeniu.

Dawkowanie GABA

Chociaż dawkowanie GABA nie jest regulowane przez FDA, dr Amen zaleca przyjmować 2-3 razy dziennie od 100 do 250 mg. Rozsądnie byłoby zacząć od małej dawki, zanim stopniowo zwiększy się ją, aby znaleźć ten „idealny punkt”, który działa najlepiej w Twoim przypadku. Decydując o odpowiednim poziomie dawki, należy również wziąć pod uwagę takie aspekty, jak płeć, waga i wiek. Należy także pamiętać, że GABA może zakłócać działanie każdego przyjmowanego leku, szczególnie jeśli wpływa on na jakiekolwiek kwestie związane z układem nerwowym. Jeśli odkryjesz, że GABA działa wyjątkowo dobrze, nie zastępuj nim automatycznie leku na receptę. Zamiast tego, ustal ze swoim lekarzem zasady odstawiania.

Podsumowanie:  Zacznij od dawki w niskim przedziale tego, co jest przeznaczone dla twojego wieku, wagi, itp., zanim zaczniesz przyjmować dawkę, który najlepiej leczy twoją dolegliwość. Pamiętaj aby nie zażywać GABA, jeśli może on wejść w interakcję z innymi lekami, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie GABACzy stosowanie GABA jest bezpieczne?

Chociaż FDA uznała GABA za substancję bezpieczną, każda osoba w ciąży lub karmiąca piersią musi zachować ostrożność w przyjmowaniu suplementów nieprzepisanych przez lekarza. FDA nie ustanowiło wytycznych dotyczących dawkowania dla GABA, ale doświadczenie użytkowników sugeruje, że najlepiej sprawdza się od 250 mg do 750 mg 2-3 razy dziennie. Jednak tolerancja suplementu będzie się różnić w zależności od osoby. Skutki uboczne przyjmowania zbyt dużej ilości GABA drogą doustną obejmują:

 • senność
 • łaskotanie, mrowienie lub swędzenie twarzy, szyi, ramion lub nóg
 • szybkie oddychanie
 • krótki oddech
 • zwiększona częstość akcji serca (płytkie uderzenia)
 • zwiększenie lęku (jeśli trwa nadmierne dawki przyjmowane są nieprzerwanie przez trzy miesiące z rzędu)

Skutki uboczne przyjmowania zbyt dużej dawki GABA obejmują wzrost częstości akcji serca lub ciśnienia krwi, zawroty głowy i dysforię (ogólne niezadowolenie lub niepokój). U osób przyjmujących więcej niż 1 g GABA, może wystąpić zaczerwienienie skóry lub zwiększenie się lęku, ponieważ dodatkowa ilośćneuroprzekaźnika może przedostać się do puli aminokwasowej organizmu. Jeśli bariera krew-mózg jest nieszczelna i nieprawidłowo funkcjonująca, GABA może ją przekroczyć, mimo że cząsteczka jest zbyt duża, aby to zrobić w normalnych warunkach. Jeśli dana osoba jest pacjentem cierpiącym na tak zwany  „czysty lęk” typu 1, GABA jest prawdopodobnie właściwym suplementem. Ten typ osoby ma problemy z koncentracją, wahaniami nastroju, niską energią. Ciężka depresja może być lepiej leczona przy pomocy wzmacniacza serotoniny zamiast GABA, ponieważ GABA może potencjalnie powodować epizod depresyjny. Chorzy na zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub drgawki typu 5 lub 6, mogą być lepiej leczeni inną substancją. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed podjęciem suplementacji GABA, ponieważ to specjaliści są doświadczeni w rozpoznawaniu objawów i będą wiedzieli co przepisać.

Podsumowanie: Jeśli uzupełniasz niedobór GABA, należy zachować ostrożność i nie stosować go w ciąży. Rozpoczęcie suplementacji od najniższej dawki jest zalecaną metodą leczniczą. Jeśli lepszy suplement poradzi sobie z konkretnym schorzeniem, takim jak depresja lub niezdolność do snu, nie należy przyjmować GABA, ponieważ może on wywoływać efekty odwrotne. Ożywienie wytwarzania GABA w sposób naturalny we własnym układzie nerwowym, jest ogólnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Naturalne źródła GABA

Dostarczenie organizmowi składników odżywczych potrzebnych do wytworzenia własnego GABA,  jest idealne w przypadku spożywania suplementów z GABA. Witamina B6, magnez i l-teanina są optymalne w tym działaniu, dlatego najlepiej jest pozyskiwać w diecie jak najwięcej z tych substancji.

Witamina B6

Jak wyjaśniono wcześniej, niedobór witaminy B6 spowodowałby rozłożenie dużej ilości wyprodukowanego GABA. Witamina B6 jest łatwo dostępna w wielu naturalnych źródłach. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia (USA):

„Do najbogatszych źródeł witaminy B6 należą ryby, wątroba wołowa i inne mięso wewnętrznych narządów zwierząt, ziemniaki i inne warzywa skrobiowe oraz owoce (inne niż cytrusowe). W Stanach Zjednoczonych dorośli otrzymują większość dietetycznej witaminy B6 z wzbogaconych zbóż, wołowiny, drobiu, warzyw skrobiowych i niektórych owoców nie-cytrusowych.”

Magnez

Magnez rozluźnia mięśnie i uspokaja nerwy. Wspomaga również aktywność GABA, zwiększając wrażliwość GABA na receptory nerwowe. Brak tego minerału może prowadzić do stanów takich jak brak równowagi hormonów tarczycy, cukrzyca, lęk i wysokie ciśnienie krwi. Ze względu na ogólną złą jakość gleby w Stanach Zjednoczonych, wiele produktów żywnościowych, które tradycyjnie uważane są za dobre źródła magnezu (i innych minerałów śladowych), ma faktycznie bardzo niską zawartość magnezu. Inne produkty, które są naturalnie bogate w magnez, takie jak pełne ziarna, są zubażane o swoją śladową zawartość minerałów, podczas ich przetwarzania. Przetwórstwo żywnościowe zasadniczo rozdziela źródła pokarmu roślinnego na składniki, zarówno pod względem ułatwienia spożywania ich, jak i zmniejszenia szybkości ich psucia się. Podczas przetwarzania ziarna na białą mąkę, usuwa się otręby i zarodki. Przy przetwarzaniu nasion i orzechów na oleje rafinowane, oleje są przegrzewane, a zawartość magnezu jest zubażana lub usuwana poprzez stosowanie chemicznych dodatków. To te usunięte części rośliny często zawierają najwięcej minerałów, takich jak magnez. Rafinowanie oleju usuwa cały magnez. Wynikiem rafinacji ropy jest produkt o zerowej zawartości magnezu. Nasiona szafranu, na przykład, zawierają 680 mg magnezu na 1000 kalorii. Olej szafranowy całkowicie pozbawiony jest magnezu Rafinowanie ziarna usuwa 80-97 procent magnezu. Co najmniej dwadzieścia składników odżywczych usuwa się z mąki rafinacyjnej. I tylko pięć zostaje przywróconych, gdy ulepszona mąka jest „wzbogacana”.

Magnez nie jest jednym z nich. Rafinowanie cukru usuwa cały magnez. Melasa, która jest usuwana przy procesie rafinacji trzciny cukrowej, zawiera do 25% RDA magnezu w jednej łyżce stołowej. Cukier nie ma go w ogóle Z tego powodu, najlepszym rozwiązaniem może być suplementacja magnezu, aby spełnić wymagania organizmu – szczególnie jeśli jesteś entuzjastą fitnessu lub sportowcem. Magnez w suplementach często łączy się z cynkiem w celu zwiększenia skuteczności działania, zwłaszcza, że osoby aktywne wykazują tendencję do niedoboru obu tych składników.

Naturalne źródła GABAL-teanina

Teanina to ziołowa substancja, której organizm nie wytwarza. Można ją znaleźć w zielonej i czarnej herbacie. Jako wyzwalacz dopaminy, sprawia, że ​​czujesz się dobrze psychicznie i jesteś skoncentrowany. Zwiększa też aktywność fal mózgowych mózgu, co jest związane z ogólnym stanem relaksu. L-teanina jest w stanie przekroczyć barierę krew-mózg, zwiększając za nią poziom GABA. Jej dokładny wpływ na złagodzenie stresu jest niejasny, ponieważ niektórzy uczestnicy badań naukowych twierdzili, że łagodziła ich niepokój i pomagała im zasnąć, podczas gdy inni twierdzili, że odczuli żadnego efektu.

Podsumowanie: Spożywanie dużej ilości witaminy B6, magnezu i l-teaniny pobudza i wzmacnia produkcję GABA.

Żywność zawierająca GABA

Jak wspomnieliśmy wyżej, spożywanie pokarmów, które zawierają wymienione składniki odżywcze, byłoby idealne w celu podniesienia poziomu GABA w organizmie. Pomidory faktycznie również zawierają w sobie GABA. Aby jednak uzyskać korzyści żywieniowe z tych produktów, w miarę możliwości należy szukać nieprzetworzonej i ekologicznej żywności. Duże ilości witaminy B6 występująw nasionach słonecznika, orzechach pistacji, tuńczyku, kurczaku, indyku, polędwicy wieprzowej, suszonych śliwkach, chudej wołowinie, bananach, awokado i szpinaku. Magnez występuje przede wszystkim w warzywach o ciemnozielonych liściach, orzechach, pestkach dyni, nasionach dyni, makreli, fasoli, soczewicy, brązowym ryżu, awokado, jogurcie o niskiej zawartości tłuszczu, bananach, figach i ciemnej czekoladzie. L-teaninę można znaleźć w zielonej i czarnej herbacie. We wszystkich przypadkach-  im mniej przetworzona jest żywność, tym większa szansa, że będzie to wysokiej jakości źródło składników odżywczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here